Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2020 Yılı Proje ve Uygulama Yardımı Başvuruları


2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12’nci maddesi uyarınca hazırlanan ve 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “ Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde, Bakanlığımız 2019 Mali Yılı Bütçesi’nden proje ve uygulama yapılacak taşınmazlar “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonu’nun 29.03.2019 tarih ve 1 sayılı kararı ile belirlenmiştir.

Bakanlığımız 2020 yılı yardımlarına ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak son başvuru tarihleri, proje yardımları için 21.10.2019, uygulama yardımları için ise 31.12.2019’dur.