Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Basit Konaklama Tesisleri Ve Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesi


12.03.1982 tarih ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun 5. ve geçici 11. Maddesi kapsamında çıkartılan 25.09.2021 tarih ve 31609 sayılı Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan yönetmelik kapsamında Belediyesinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan konaklama tesisleri ile plaj işletmelerinin ilgili yönetmelik kapsamında ekindeki dilekçenin bilgisayar ortamında doldurularak ekleriyle birlikte Mithatpaşa Mah. Şemsi Denizer Sok. No: 11 Merkez/ZONGULDAK adresinde bulunan Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne başvuruların gönderilmesi gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.


Bilgi için: 0(372)280 19 00

Başvuru Dilekçesi

Basit Konaklama Tesisleri İle Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik