Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TURİZM ÇALIŞTAYI SAFRANBOLU’DA YAPILDI

 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) koordinasyonunda Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan Batı Karadeniz Programı (BAKAP) Eylem Planı hazırlıklarına hızla devam edilmektedir.

Batı Karadeniz Bölgesi sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri, zengin tarihi geçmişi ve kültürüyle önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu sebeple turizm sektörü Eylem Planında ele alınacak konuların başında gelmektedir. Bölgenin turizm sektöründe daha iyi bir konuma gelmesi, mevcut potansiyellerini etkin ve verimli bir şekilde değerlendirerek turizmde markalaşması amacıyla Eylem Planında strateji ve eylemlere son şeklinin verilmesi için 2 Haziran 2016 tarihinde konuyla ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Safranbolu’da gerçekleştirilen çalıştaya turizm konusunda çalışan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden oluşan 15 kurumdan 20 temsilci katılım sağlamıştır. Çalıştaya Müdürlüğümüz adına İl Müdür Yardımcısı V. Kürşat Coşgun ile Turizm Araştırmacısı Barış Çelik katıldı.

Çalıştay kapsamında TR81 Bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesi, konaklama sürelerinin uzatılması,  alternatif turizm çeşitlerinin ve koridorlarının oluşturulması ve turizm altyapısı ihtiyaçlarının belirlenmesi üzerine görüş ve öneriler sunulmuştur. Aktarılan görüş ve öneriler belirli başlıklar altında gruplanarak BAKAP Eylem Planında kullanılmak üzere BAKKA personeli tarafından tutanakla tespit edilmiştir.