Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kültür ve Turizm Bakanlığınca “18. Şefik Bursalı Resim Yarışması”, “Genç Sanat: 5. Güncel Sanat Proje Yarışması” ve “Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması”


                  Kültür ve Turizm Bakanlığınca “18. Şefik Bursalı Resim Yarışması”, “Genç Sanat: 5. Güncel Sanat Proje Yarışması” ve “Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması” düzenlenecektir.

                  Söz konusu yarışmalara ilişkin bilgiler şöyle ki;

                 

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından; ülkemizin önemli resim ustalarından merhum sanatçı Şefik Bursalı’nın anısını yaşatmak, plastik sanatlar alanında sanatçılarımızın çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek ve sergilemek amacıyla 2019 senesinde            18. Şefik Bursalı Resim Yarışması “Milli Mücadele’nin 100. Yılı”na ithafen düzenlenecektir.

  Yarışma başvurusu; çevrimiçi (online) başvuru sistemine göre yapılacağından, başvuru sürecinde, başvuru eserine ilişkin alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

  Katılımcılar yarışmaya çevrimiçi (online) başvuru sisteminden 01-18 Mart 2019 tarihleri arasında www.plastiksanat.kultur.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapacaklardır. Bu adresten çevrimiçi (online) olarak e-devlet sistemine yönlendirilecekler ve başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Başvuru işlemi için e-devlet şifresi gerekmektedir.

 • Kültür ve Turizm Bakanlığınca; ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla bu yıl "2019, Milli Mücadelenin 100. Yılı”na İthafen Genç Sanat kapsamında “5. Güncel Sanat Proje Yarışması” düzenlenecektir.

  Bu kapsamda; güncel sanatın özüne uygun olarak bu yıl tema, Mevlana Celalleddin Rumî’nin “şimdi yeni şeyler söylemek lazım” sözü olarak belirlenmiştir.

  Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında ülkemiz ve YÖK denkliği olan yurtdışındaki üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile uygulamalı sanat eğitimi veren Eğitim Fakültelerinin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) düzeyde eğitim gören tüm T.C. vatandaşı öğrencilerine ve 2018-2019 öğrenim yılları içerisinde mezun olan tüm T.C. vatandaşı katılımcılara açıktır.

  Yarışmaya katılım sağlamak için, 04 Mart- 30 Nisan 2019 tarihleri arasında yarışma başvuru sitesi üzerinden çevrimiçi başvuru aşamalarının eksiksiz tamamlanmış olması gerekmektedir.

 • Kültür ve Turizm Bakanlığınca; Mustafa Kemal Paşa ile bu dönemde görev alan milli mücadele kahramanlarımızı hatırlamak, yaşatmak ve bu konuya ilişkin kalıcı eserler kazandırmak amacıyla “2019 Milli Mücadele’nin 100. Yılı: Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Kongreler” konulu “Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması” düzenlenecektir.

 Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında ülkemiz ve YÖK denkliği olan yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans düzeyinde Meslek Yüksekokullarının Grafik Tasarımı Bölümleri ve Bilgisayar Teknolojileri Bölümleri ile Güzel Sanatlar Fakülteleri, İletişim Fakülteleri, Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri ile uygulamalı sanat eğitimi veren Eğitim Fakültelerinin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) düzeyde eğitim gören tüm T.C. vatandaşı öğrencilerine ve 2018-2019 öğretim yılları içerisinde mezun olan tüm T.C. vatandaşı katılımcılara açıktır.

Yarışmaya katılım sağlamak için, 25 Şubat-08 Nisan 2019 tarihleri arasında yarışma web sitesi üzerinden çevrimiçi başvuru aşamalarının eksiksiz tamamlanmış olması gerekmektedir.

                  Ayrıntılı bilgi ve şartname için:  https://plastiksanat.kultur.gov.tr/

18nciSEFIK_BURSALI_.jpg
3. AFİŞ TASARIM_KARE.jpg
5. GÜNCEL SANAT_KARE.jpg